Een ogenblik geduld a.u.b.

Vernieuwingen KVK Regiodata

author: KVK intern
De Top 10 +/- heet nu 'Gebiedsprofiel'. Dit profiel maakt in één oogopslag inzichtelijk waar het gekozen gebied zich in onderscheidt. Duurzaamheid is als thema toegevoegd. Het aantal winkelgebieden in het gelijknamige dashboard is fors uitgebreid: van 300 naar bijna 1.000. 

 

Onlangs zijn twee verbeteringen doorgevoerd op basis van feedback van gebruikers.

Van Top 10 naar Gebiedsprofiel

Het dashboard 'Top 10 +/-' was niet voor iedereen evengoed leesbaar, terwijl dit dashboard juist als doel had om snel inzicht te geven in het onderscheidende van een gebied. Dit is verbeterd door te kiezen voor een andere weergave, een taartdiagram. In één oogopslag wordt nu inzichtelijk waar het gekozen gebied zich in onderscheidt. Daarom is de naam aangepast in 'Gebiedsprofiel'. Naast Demografie, Omgeving en Economie is een vierde thema toegevoegd: Duurzaamheid. Hier was veel behoefte aan bij gebruikers.

Uitbreiding winkelgebieden

In het dashboard Winkelgebieden stonden cijfers van de 300 grootste winkelgebieden in Nederland. De centra in dorpen en kleine steden ontbraken. Kleine en middelgrote gemeenten, belangrijke gebruikers van KVK Regiodata, gaven regelmatig aan deze cijfers te missen. Het aantal winkelgebieden is nu fors uitgebreid. Alle winkelgebieden met uitzondering van wijk- en buurtcentra, staan nu in de tool. Verder is het nu ook mogelijk een gemeente als geheel te selecteren.