Een ogenblik geduld a.u.b.

Hoveniers zijn niet aan te slepen

author: Edward Diemel
Het aantal hoveniers in Nederland groeit al jaren. De teller staat nu op iets meer dan dertienduizend. Maar wie dit voorjaar graag zijn tuin wil laten doen, komt bedrogen uit. Volgens de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) is de vraag nog niet eerder zo groot geweest als nu.

Veel Nederlanders hebben het afgelopen jaar hun tuin aangepakt. Naast dat ze zelf de handen uit de mouwen steken, schakelen steeds meer mensen een hovenier in. Het aantal groenvoorzieningsbedrijven, waar hoveniers onder vallen, is de laatste 5 jaar met bijna 29% toegenomen. Dat blijkt uit gegevens van het KVK Handelsregister. Ondanks deze fors groei, zegt de branche handen tekort te komen.

Aantal groenvoorzieningsbedrijven groeit

Sinds 2016 is het aantal landschapsverzorgers, zoals de branche in het KVK Handelsregister genoemd wordt, met maar liefst 29% gestegen. Daarnaast blijkt dat bij ruim 6.300 ingeschreven ondernemingen het groenvak slechts een onderdeel vormt van de bedrijfsactiviteiten, maar niet de voornaamste (hoofdactiviteit) is.

Aantal groenbedrijven in Nederland (2016-2021)

Aantal groenbedrijven in Nederland sinds 2016

(Bron: KVK Handelsregister)

Richard Maaskant, Hoofd Ondernemershelpdesk van Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) stelt dat met name het aantal zzp’ers is toegenomen. “De vraag naar vakmensen is enorm, maar het aanbod zeer gering. Binnen de groene sector hebben de meeste bedrijven blijvende hinder van de krapte op de arbeidsmarkt.” Afhankelijk van specialismen en type opdrachtgevers ziet Maaskant wel verschillen. “De interieurbeplanters hebben in 2020 een veel minder jaar gehad dan de hoveniers.”

Veel keus in Zuid-Holland

Zuid-Holland heeft verreweg de meeste groenbedrijven. 4.140 om precies te zijn. Ook in Gelderland (2.949) en Noord-Brabant (2.706) zijn veel bedrijven in de groene sector actief. In deze 3 provincies zijn het aantal huishoudens die een beroep kunnen doen op de expertise van een hovenier ook relatief hoog. De minste hoveniersbedrijven vind je in Flevoland (480).

Aantal groenbedrijven per provincie (2016-2021)

Aantal groenbedrijven per provincie sinds 2016

 

(Bron: KVK Handelsregister)

Meeste groenbedrijven per huishouden in Gelderland

Per 10.000 huishoudens zijn in Gelderland de meeste groenbedrijven (21,9) te vinden. Drenthe is een goede tweede (20,4). In Noord-Holland (12,3) en Groningen (13,8) zijn verreweg de minste hoveniersbedrijven beschikbaar per 10.000 huishoudens.

“Een sector met een kansrijke toekomst”

Maaskant geeft aan dat Koninklijke VHG, met het oog op de woningbouwopgave voor de bedrijven in de groene sector, volop kansen ziet om steden en dorpen te vergroenen.

“Corona heeft mensen nog meer doen beseffen hoe belangrijk de natuur dichtbij huis is. Maar helaas ontstaat er voor steeds meer dieren en planten gebrek aan ruimte en voedsel in steden. Door vanaf nu binnen ieder bouwproject de 3 bouwstenen ‘natuur in de woning, natuur rond de woning en natuur in de buurt’ een plek te geven kan het verlies aan biodiversiteit worden tegengegaan.
Het is een sector met een kansrijke toekomst. De behoefte aan creatieve, technische en professionele vakmensen zal met het oog op natuur-inclusief bouwen naar verwachting aanhouden.”

Wil jij je eigen hoveniersbedrijf beginnen? Dit moet je regelen.