Een ogenblik geduld a.u.b.

Hoe vind je elkaar in een fusiegemeente?

author: Edward Diemel
Je bent ondernemer en jouw gemeente gaat fuseren met de buren. Een gezamenlijke economische visie is in de maak. Hoe versterk je samen het vestigingsklimaat? Hoe speel je optimaal in op de trends van de toekomst en pak je kansen met beide ondernemershanden aan? Ondernemers uit Beemster en Purmerend weten hier sinds kort alles van.

Het zijn dynamische tijden voor Beemster en Purmerend. In 2014 gingen de gemeentes al een ambtelijke samenwerking met elkaar aan en per 1 januari 2022 moet de fusie een feit zijn. Inclusief een stevige gezamenlijke economische visie waarbij de positionering van de nieuwe gemeente centraal staat. Samenwerken dus! En dat geldt niet alleen voor de bestuurders van de gemeentes maar zeker ook voor de ondernemers.

Co-creatie

Dat ‘samenwerken’ gebeurde heel letterlijk in het stadhuis van Purmerend. In opdracht van de fuserende gemeentes organiseerde KVK een toekomstverkenning, waarbij het samen formuleren van economische speerpunten het doel was en een kaart van de regio inclusief prikkers met thema’s het creatieve middel. Ondernemers en wethouders van Purmerend en Beemster werkten via co-creatie in 3 teams aan versterking van de regio, profilering en onderscheidend vermogen. Dat klinkt allemaal heel mooi maar werkt het in de praktijk ook écht?

Mooie aftrap

Wethouder Jos Dings van de gemeente Beemster: “Met elkaar in gesprek gaan is altijd goed. Helemaal als je het sámen wil gaan doen, zoals Purmerend en de Beemster. Door met elkaar te spreken, ga je elkaar beter begrijpen. Onze colleges en raden zitten al met elkaar om de tafel. Nu de ondernemers nog. Dit soort samenkomsten helpt enorm. Ik zie deze toekomstverkenning als een mooie aftrap om de komende periode voortdurend met elkaar in gesprek te blijven.” Ook wethouder Mario Hegger van de gemeente Purmerend was positief. “Er zijn verschillen tussen Purmerend en de Beemster en juist díe maken het aantrekkelijk. We kunnen veel van elkaar leren en elkaar versterken.”

Denken in mogelijkheden

De aanwezige ondernemers sluiten zich aan bij de opmerkingen van de wethouders. Maar concluderen ook dat zij soms tegen belemmeringen aanlopen vanuit de gemeente. ‘Succesvol ondernemen valt of staat met het snel schakelen met de gemeente. Een bijeenkomst als deze stimuleert het denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen.’ Binnen de beperkte tijd die er was, kwamen alle teams tot concrete en heldere actiepunten die de partijen in een vervolgproces gaan uitwerken.

Structurele samenwerking

Marije Dekker van ondernemersvereniging Purmerendse Regio Ondernemers bevestigt dit: “Of deze middag nuttig was? Dat moet nog blijken. Binnen onze vereniging merk ik heel duidelijk dat ondernemers absoluut energie willen steken in de samenwerking. Maar dan moet er wel gestructureerd en regelmatig contact met elkaar zijn. Eén sessie als deze is niet voldoende. Vanmiddag heeft me wel alvast een paar mooie nieuwe inzichten gegeven die ik meeneem naar mijn achterban.”

Cees Van Wijnen, secretaris Ruimte, Metropoolregio Amsterdam (MRA) deelregio Zaanstreek-Waterland/MRA Noord herkent dit: “We hebben in korte tijd het hele economische palet van onze regio beslagen. Het ligt hier létterlijk voor ons op tafel. Het bruiste van de creativiteit in ons team! Zo komen we tot iets. Nu is het de kunst om met elkaar in gesprek te blijven, ook als we straks allemaal weer vertrekken. We moeten dit gesprek op de agenda zetten en structureel inplannen.”

KVK Regiodata

Bij een toekomstverkenning speelt KVK Regiodata een belangrijke rol. Deze tool vergelijkt data op verschillende geografische niveaus met elkaar. Het laat zien waar een regio sterk in is en wat de trends zijn. De tool liet zien hoe Beemster en Purmerend kunnen samenwerken, wat de sterke punten van beide zijn en hoe die op elkaar aansluiten. Binnen de beperkte tijd die er was, kwamen alle teams tot concrete en heldere actiepunten om de nieuwe gemeente economisch krachtig te positioneren.