Een ogenblik geduld a.u.b.

Groot verschil in regionale bedrijvigheid

author: Edward Diemel
Op 1 januari 2019 telde ons land ruim 1,9 miljoen bedrijven (hoofdvestigingen). Dit komt neer op 110 bedrijven per 1.000 inwoners. In 2015 waren dit er 96. Dit betekent een toename van 15%. Vooral de sectoren zakelijke dienstverlening, bouwnijverheid en detailhandel zorgen voor deze sterke groei. Tussen regio's zien we duidelijke verschillen.

In de regio Den haag is het aantal bedrijven het sterkst toegenomen (21%). Op de voet gevolgd door Rijnmond met een stijging van 20%. De toename is het laagste in Zuidwest-Gelderland (7%) en Zeeuwsch-Vlaanderen (8%).

Relatief meeste bedrijven in ‘Groot Amsterdam’

De COROP-regio ‘Groot Amsterdam’ herbergt relatief de meeste bedrijven. Op 1 januari 2019 telt deze regio 160 ondernemingen per 1.000 inwoners. Verreweg de grootste sector is de zakelijke dienstverlening. Circa een derde (32%) van de bedrijven is daarin actief. Landelijk is dat ongeveer een kwart (27%). 10% van de bedrijven in ‘Groot Amsterdam’ is werkzaam in de sector cultuur, sport en recreatie (landelijk 6%). Ook ict en media is een populaire sector, 9% van de bedrijven is hierin actief. Landelijk is dat 6%.

Top 10 regio's met de meeste hoofdvestigingen

Eerste getal gaat over 2019; tweede getal over 2015. 1. Groot-Amsterdam 135 tegenover 160; 2. Het Gooi en Vechtstreek 134 tegenover 149; 3. Agglomeratie Haarlem 113 tegenover 134; 4. Utrecht 110 tegenover 125; 5. Zuidwest-Gelderland 115 tegenover 123; 6. Noordoostnoord-Brabant 103 tegenover 116; 7. Agglomeratie 's Gravenhage 96 tegenover 116; 8. Zuidwest-Friesland 103 tegenover 115; 9. Delft en Westland 99 tegenover 111; 10. Zuidoostnoord-Brabant 98 tegenover 109

Per 1.000 inwoners (per 1 januari 2019). Bron: KVK regiodata

‘Het Gooi en Vechtstreek’ is de tweede regio qua bedrijvigheid met 149 ondernemingen per 1.000 inwoners. Naast de zakelijke dienstverlening is de bouwnijverheid hier goed vertegenwoordigd. Het aandeel bouwbedrijven komt in deze regio uit op 9%. Nummer 3 is de ‘agglomeratie Haarlem’ met 134 bedrijven per 1.000 inwoners. In deze regio relatief veel ondernemingen in de zorgsector.

Top 10 regio's met de minste hoofdvestigingen

Eerste getal gaat over 2019; tweede getal gaat over 2015. 1. Oost-Groningen 80 tegenover 72; 2. Delfzijl en omgeving 80 tegenover 73; 3. Zuid-Limburg 86 tegenover 76; 4. Zuidoost-Drenthe 88 tegenover 80; 5. Noord-Limburg 90 tegenover 81; 6. Zeeuwsch-Vlaanderen 91 tegenover 84; 7. Twente 93 tegenover 83; 8. Noord-Drenthe 93 tegenover 83; 9. Zuidwest-Overijssel 94 tegenover 81; 10. Noord-Friesland 94 tegenover 83.

Per 1.000 inwonders (per 1 januari 2019). Bron: KVK regiodata

De minste bedrijven zijn te vinden in Oost-Groningen (80 bedrijven per 1.000 inwoners), Delfzijl en omgeving (80) en Zuid-Limburg (86). In beide Groningse regio’s wordt dit met name veroorzaakt door het lage aantal bedrijven in de zakelijke dienstverlening. Opvallend in Delfzijl en omgeving is het hoge aantal logistieke bedrijven. 15% van de bedrijven is actief in de logistieke sector, 12% in de land- en tuinbouw. Landelijk is dit respectievelijk 3 en 4%.

Top 10 sterkste toename aantal hoofdvestigingen

 

Groei in percentage ten opzichte van 2015. 1. Agglomeratie 's Gravenhage +21%; 2. Groot-Rijnmond +20%; 3. Agglomeratie Haarlem +19%; 4. Groot Amsterdam +19%; 5. Zaanstreek +18%; 6. Alkmaar en omgeving +17%; 7. Veluwe +16%; 8. Zuidwest-Overijssel +16%; 9. Arnhem/Nijmegen +16%; 10. Agglomeratie Leiden en bollenstreek +16%

Per 1.000 inwoners (2015-2019). Bron: KVK regiodata

COROP-regio’s

Nederland is onderverdeeld in 40 COROP-regio’s. Deze gebieden zijn ingedeeld op basis van het nodale principe, dat wil zeggen een 'kern' met verzorgingsgebied of regiofunctie, waarbij forenzenstromen als basis dienen. Het nodale principe is hier en daar losgelaten zodat de gebieden de provinciegrenzen volgen. Na gemeentelijke herindelingen die de COROP-grenzen overschrijden, volgt een bijstelling van de indeling.

KVK Regiodata

Wil je weten hoeveel bedrijven jouw provincie, regio of gemeente telt? Check het in KVK Regiodata. De digitale (benchmark) datatool die onderscheidende kenmerken van gebieden op een overzichtelijke wijze in beeld brengt. Kijk hoe jouw provincie, regio of gemeente scoort op thema’s als demografie, onderwijs, economie, kunst & cultuur, vastgoed, infrastructuur en ondernemerschap.