Een ogenblik geduld a.u.b.

Grens 2 miljoen ondernemingen gepasseerd

author: Edward Diemel
Op 1 januari 2020 zijn er 2.000.404 ondernemingen in Nederland. Nooit eerder waren er zoveel bedrijven. Het aantal bedrijven nam vorig jaar met bijna 100.000 toe, een groei van 5%. Dit staat in Data over de bedrijvendynamiek, jaaroverzicht 2019, dat KVK vandaag publiceert.

De groei komt vooral door het toenemend aantal zzp’ers: het aantal fulltime zzp’ers nam met 6% toe tot 1.045.283 en het aantal parttime zzp’ers nam met 11% toe tot 185.647 ondernemingen. Parttime zzp’ers hebben bij hun inschrijving in het Handelsregister aangegeven dat ze voor minder dan 15 uur per week ondernemen. Het aantal mkb’ers groeit in 2019 met 1.313 tot 443.842 bedrijven.
Snel groeiende sectoren in 2019 ten opzichte van 2018 zijn Bouw (+8%), Gezondheid (+7%) en de sectoren Detailhandel, Horeca en Logistiek (alle +6%).
In 2 provincies groeit het aantal ondernemingen met 7%: Flevoland en Zuid-Holland. In Noord-Holland is de groei 6%. In alle overige provincies groeit het aantal ondernemingen met 4 tot 5 procent. De groei van het aantal ondernemingen is in Limburg het laagst: daar bedraagt de groei 3%.

Gemiddelde leeftijd startende ondernemers daalt

De gemiddelde leeftijd van ondernemers in Nederland is nog steeds 46 jaar. Wel daalt de gemiddelde leeftijd van starters: van 36 jaar oud in 2018 naar 35 jaar oud in 2019.
De gemiddelde leeftijd van de ondernemers verschilt niet veel per provincie. In de provincies Flevoland, Noord-Holland en Zuid-Holland wonen gemiddeld de jongste ondernemers (45 jaar) en in de provincies Drenthe, Friesland, Limburg en Zeeland zijn de ondernemers gemiddeld het oudst (48 jaar).

Aandeel vrouwelijke ondernemers blijft vrijwel gelijk

Het aandeel mannelijke ondernemers ten opzichte van het aandeel vrouwelijke ondernemers is in 2019 niet gewijzigd ten opzichte van 2018: 64% van de ondernemers is man en 36% is vrouw. Bij de starters is het aandeel vrouwen in 2019 een procentpunt gedaald ten opzichte van 2018: in 2018 was 38% van starters vrouw en in 2019 was 37% van de starters vrouw.

Aandeel niet in Nederland geboren ondernemers neemt toe

Het percentage niet in Nederland geboren ondernemers nam in 2019 met een procentpunt toe tot 16%. Bijna een kwart (24%) van de starters in 2019 is niet in Nederland geboren.
Het aandeel niet in Nederland geboren ondernemers is het hoogst in de sectoren Horeca (30%), Logistiek (27%) en Bouw (22%). Ten opzichte van 2018 is er een sterke toename van het aandeel in de sectoren Land- en tuinbouw (16%) en Bouw (12%).
Het aandeel niet in Nederland geboren starters is in Zuid-Holland het hoogst: 34%, daarna volgen Noord-Holland en Flevoland met respectievelijk 30 en 29%. In Friesland en Drenthe is het percentage starters dat niet in Nederland is geboren het laagst: 9 respectievelijk 8%.

Staafdiagram niet in Nederland geboren ondernemers

Het aantal faillissementen neemt met bijna 1% toe

Het aantal faillissementen nam in 2019 met bijna 1% toe ten opzichte van 2018: van 3.067 in 2018 naar 3.084 in 2019.
Met name in de sectoren Bouw (+9%, 40 bedrijven meer) en de Zakelijke diensten (+8%, 47 bedrijven meer) is het aantal faillissementen in 2019 toegenomen ten opzichte van 2018. Daartegenover staan forse dalingen in 2019 ten opzichte van 2018 in de sectoren Financiële instellingen (-41%, 17 bedrijven minder), Cultuur, Recreatie en Sport (-26%, 16 bedrijven minder) en de Land- en tuinbouw (-25%, 10 bedrijven minder).
In Friesland (+15%, 11 bedrijven meer), Drenthe (+14%, 10 bedrijven meer) Gelderland (+8%, 25 bedrijven meer) nam het aantal faillissementen in 2019 het sterkst toe ten opzichte van 2018. In Groningen (-8%, 7 bedrijven minder) en Noord-Holland (-7%, 38 bedrijven minder) was de daling van het aantal faillissementen het grootst.