Een ogenblik geduld a.u.b.

Aantal starters stabiliseert in eerste kwartaal

author: Edward Diemel
Het aantal starters is in het eerste kwartaal ligt vrijwel gelijk aan dat in het eerste kwartaal van 2019. Dit blijkt uit de KVK Bedrijvendynamiek.

KVK (Kamer van Koophandel) registreerde in het eerste kwartaal van 2020 zelfs 174 starters minder dan in het eerste kwartaal van 2019. Ook het aantal stoppers is na een correctie vrijwel gelijk aan het jaar ervoor. Het aantal faillissementen nam in het eerste kwartaal met 3% toe ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019.

De effecten van de coronacrisis blijken nog niet of nauwelijks uit deze cijfers over het eerste kwartaal. De crisis werd vanaf half maart pas voelbaar door maatregelen die het bedrijfsleven sterk raken. De eventuele effecten op het starten en beëindigen van bedrijven zullen daarom in het tweede kwartaal zichtbaar worden.

Aantal starters Nederland per kwartaal vanaf 2017

De grootste groei van het aantal starters zit de laatste vijf jaar in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Flevoland; de geringste in Drenthe, Overijssel en Limburg.

Ontwikkeling aantal starters per provincie index 2015Q1=100

Zzp’ers

KVK registreerde in het eerste kwartaal van 2020 350 startende fulltime zzp’ers minder dan in het eerste kwartaal van 2019. Het aantal startende fulltime en parttime zzp’ers samen komt in het eerste kwartaal van 2020 uit op 52.353. Per saldo komt het aantal fulltime zzp’ers op 1 april 2020 uit op 1.057.619 en het aantal parttime zzp’ers op 287.036. Een parttime zzp’er heeft bij zijn inschrijving in het Handelsregister aangegeven dat hij minder dan 15 uur per week in zijn onderneming steekt.

Vertekend beeld stoppers

In het eerste kwartaal van 2020 waren er 29% meer stoppers. Dit grote aantal van 45.374 is vertekend omdat er in het eerste kwartaal bijna 10.000 ambtelijke uitschrijvingen (zogenoemde deregistraties op verzoek van de Belastingdienst) hebben plaatsgevonden. Dat gebeurt als is gebleken dat een onderneming al langere tijd niet meer actief is. Als van het aantal geregistreerde stoppers de deregistraties worden afgetrokken dan resteert een aantal van 35.618 ‘echte’ stoppers. Dat aantal is een fractie hoger dan het aantal stoppers in het eerste kwartaal van 2019. Toen waren er 35.295 stoppers.

Aantal stoppers Nederland per kwartaal vanaf 2017

* Gecorrigeerd voor deregistraties

In de statistische cijfers die KVK gebruikt voor de bedrijvendynamiek is niet na te gaan hoe de deregistraties doorwerken in de verschillende segmenten, sectoren en provincies. Daarom doet KVK in deze bedrijvendynamiek geen nadere uitspraken over ontwikkelingen in de aantal stoppers in segmenten, sectoren en provincies.

Totaal aantal ondernemingen

Het aantal ondernemingen in Nederland bedraagt op 1 april van dit jaar 2.018.740. Dat is 1% meer dan op 1 januari van dit jaar. Op die dag werd de tweemiljoengrens gepasseerd en waren er 2.000.404 ondernemingen. In vergelijking met 1 april 2019 is het aantal ondernemingen met 5% gegroeid. Toen waren er 1.929.887 ondernemingen in Nederland. In totaal kwamen er sinds 1 april vorig jaar 88.853 ondernemingen bij.

Faillietverklaringen

In het eerste kwartaal werden 3% meer faillissementen uitgesproken dan in het eerste kwartaal van 2019: het aantal steeg van 744 in het eerste kwartaal van 2019 naar 769 in het eerste kwartaal van dit jaar.

Aantal faillissementen Nederland per kwartaal vanaf 2015-01 tot 2020-01

De sterkste stijging in absolute aantallen faillissementen is in het eerste kwartaal zichtbaar in de sector Logistiek: van 47 in het eerste kwartaal van 2019 naar 79 in het afgelopen kwartaal (68%). De grootste daling in absolute aantallen faillissementen vond plaats in de sector Gezondheid: het aantal daalde van 35 naar 19 (46%). Zeeland is de provincie met de grootste absolute en relatieve stijging van faillissementen: van 13 in het eerste kwartaal van 2019 naar 36 in het afgelopen kwartaal (177%).

KVK Bedrijvendynamiek

De data van de KVK Bedrijvendynamiek over het eerste kwartaal van 2020 geven een overzicht van de krimp en groei van het aantal ondernemingen in de eerste kwartalen van 2019 en 2020. Hierbij is gekeken naar het aantal ondernemingen in Nederland per segment, sector en provincie. Ook geeft de KVK Bedrijvendynamiek inzicht in het aantal faillietverklaringen over dezelfde periode per segment, sector en provincie.

Lees de volledige rapportage "KVK Bedrijvendynamiek eerste kwartaal 2020".