Een ogenblik geduld a.u.b.

70% ondernemers verwacht coronacrisis te overleven

author: Edward Diemel
Circa 7 op de 10 ondernemers verwacht dat het bedrijf de coronacrisis (waarschijnlijk of zeker) zal overleven. 2 op de 10 kan het nog niet inschatten en 1 op de 10 verwacht de coronacrisis waarschijnlijk niet te overleven. Dit zijn enkele van de resultaten van de vierde KVK-Flitspeiling onder ruim 1800 ondernemers in de periode van 14 tot en met 24 mei 2020. Voor de sectoren cultuur, sport en recreatie, detailhandel, horeca en persoonlijke dienstverlening ligt dit aandeel iets lager, namelijk 6 op de 10.

Uit de toelichting die respondenten geven, blijkt dat ondernemers aangeven te kunnen overleven omdat ze veelal voldoende buffers of reserves hebben opgebouwd, weinig vaste lasten hebben, overheidssteun ontvangen, creatief zijn, maar ook omdat ze positief willen blijven. De overige 3 op de 10 ondernemers verwacht waarschijnlijk niet te kunnen overleven of kan het nog niet inschatten. Men geeft aan dat dit bijvoorbeeld komt door de onzekerheid over het binnenhalen van opdrachten of klanten. Verder geeft men aan dat het afhankelijk is van hoe lang de crisis nog duurt (en hoe lang de maatregelen nog duren). Verder geven sommige ondernemers aan dat de schulden niet meer zijn af te betalen.

Uiteenlopende verwachtingen over financiële situatie van het bedrijf

Het kabinet heeft op 6 mei, middels een aantal aangekondigde versoepelingen van de maatregelen, een perspectief geschetst voor de komende maanden. Voor een kwart van de ondernemers zijn de verwachtingen over de financiële situatie hiermee positiever geworden en voor een derde negatiever. Circa 4 op de 10 ondernemers geeft aan dat dit geschetste perspectief geen verandering in de financiële situatie tot gevolg heeft.

Met name ondernemers uit de sectoren gezondheid en persoonlijke dienstverlening hebben positievere verwachtingen, voornamelijk omdat ze weer aan het werk kunnen. Daarentegen geven ondernemers uit de horeca en cultuur, sport en recreatie vaker aan dat de verwachtingen hiermee negatiever zijn geworden. Wat betreft horeca heeft dat vooral te maken met het lagere aantal klanten dat voorlopig mag worden ontvangen en de uitdagingen rondom de 1,5 meter.

Impact van coronacrisis grotendeels negatief, maar varieert per sector

Meer dan 8 op de 10 ondernemers geeft aan dat de coronacrisis tot nu toe vooral een negatieve impact op de financiële situatie heeft gehad; voor 6 op de 10 een grote negatieve impact en voor 2 op de 10 een kleine negatieve impact. De negatieve impact is het grootst in de horeca, persoonlijke dienstverlening en cultuur, sport en recreatie.

De overige 2 op de 10 ondernemers geeft aan vrijwel geen impact te hebben gevoeld op de financiële situatie en een klein deel spreekt zelfs over een positieve impact. Een voorbeeld van positieve impact is het wegvallen van reistijd/-kosten bij gelijkblijvende inkomsten. Deze positieve impact wordt het meest ervaren in de bouw, de ICT en media.

Focus ondernemers ligt bij vinden en behouden van klanten

Ondernemers geven aan momenteel vooral bezig te zijn met het vinden en/of behouden van klanten. Voor ZZP’ers geldt dit in grotere mate dan voor het mkb. Het mkb is daarentegen relatief vaker dan ZZP-ers bezig met financiën op orde brengen, kostenbesparingen realiseren, financiering of extra kapitaal vinden en interne processen op orde brengen. Bovendien zijn ondernemers bezig met voorbereidingen en/of aanpassingen om te voldoen aan de 1,5 meter regel.

KVK-Flitspeiling

De KVK-Flitspeiling is een continue meting van een beperkt aantal vragen om zicht te krijgen op de impact van de coronacrisis en hoe ondernemers aankijken tegen de steunmaatregelen van de Rijksoverheid. De peiling is in te vullen door bezoekers van KVK.nl/corona en door ondernemers die per nieuwsbrief zijn uitgenodigd door KVK of andere partijen. De deelnemers aan het onderzoek zijn dan ook een specifieke doelgroep met voornamelijk ondernemers die geraakt worden door de coronacrisis, zij zullen namelijk sneller de KVK.nl/corona bezoeken. 

Rapportage vierde KVK Flitspeiling