Een ogenblik geduld a.u.b.

19% meer stoppers in eerste vijf maanden 2020

author: Edward Diemel
In de periode januari-mei 2020 zijn in Nederland 9% minder bedrijven gestart dan in de vergelijkbare periode in 2019. Het aantal ondernemingen dat in de periode januari-mei 2020 stopte, nam juist toe met 19% (*) in vergelijking met de eerste vijf maanden van 2019.

Dit is één van de conclusies uit de KVK-Bedrijvendynamiek, die vanwege de coronacrisis maandelijks wordt gepubliceerd, in plaats van een keer per kwartaal. Het totaal aantal ondernemingen ingeschreven bij KVK stond per 1 juni 2020 op 2.028.333. Dat is 1% meer dan de stand op 1 januari 2020, toen er nog 2.000.404 bedrijven stonden ingeschreven.

De effecten van de coronacrisis worden met deze cijfers zichtbaar. De crisis werd vanaf half maart voelbaar door maatregelen die het bedrijfsleven sterk raken. Dit is in de ene sector meer zichtbaar dan in de andere. Dat geldt voor zowel starters en stoppers.

 Aantal starters april en mei per sector.png

Aantal starters april en mei per sector ten opzichte van dezelfde maand in het voorgaande jaar

Uit de bovenstaande grafiek blijkt dat we in april 2020 nog een forse afname van het aantal starters in alle sectoren zien ten opzichte van april 2019, behalve in de detailhandel (webshops). In mei 2020 is de afname ten opzichte van mei 2019 minder groot geworden en zijn er nog meer starters begonnen in de detailhandel. Er zijn ook weer meer starters in de sector persoonlijke dienstverlening. Voor de maand mei 2020 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar zijn de uitschieters de sectoren financiële instellingen (58% minder starters) en cultuur, sport en recreatie (36% minder starters).

 Aantal stoppers april en mei per sector.png

Aantal stoppers april en mei per sector ten opzichte van dezelfde maand in het voorgaande jaar

Het aantal stoppers is in mei met 19% toegenomen ten opzichte van mei 2019. Tien van de vijftien onderzochte sectoren laat een groter percentage stoppers zien dan in mei 2019. Het kan te maken hebben met het uitstellen van het stoppen van het bedrijf, omdat het aantal stoppers in april juist lager lag dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dit kan een effect van de coronacrisis zijn, dat zich niet in april, maar pas in mei heeft gemanifesteerd.

Veel stoppers zijn er in mei (t.o.v. mei 2019) in de sectoren ICT en media (55% meer dan in de vergelijkbare periode), zakelijke dienstverlening (46% meer) en industrie (38% meer).

Ten opzichte van mei 2019 laten drie sectoren minder stoppers zien. Dat zijn land- en tuinbouw (-18%), horeca (-13%) en gezondheid (-11%).

N.b. (*)In de eerste vijf maanden van 2020 waren er 19% meer stoppers. Dit grote aantal van 65.663 is vertekend omdat er in het eerste kwartaal bijna 10.000 ambtelijke uitschrijvingen (zogenoemde deregistraties op verzoek van de Belastingdienst) hebben plaatsgevonden. Dat gebeurt als is gebleken dat een onderneming al langere tijd niet meer actief is. Als van het aantal geregistreerde stoppers de deregistraties worden afgetrokken dan resteert een aantal van 55.663 ‘echte’ stoppers. Dat aantal is een fractie hoger dan het aantal stoppers in de eerste vijf maanden van 2019. Toen waren er 55.330 stoppers.

De provincies

De bedrijvendynamiek kijkt niet alleen naar starten en stoppen per sector, maar zoomt ook in op deze ontwikkelingen op het niveau van de provincies. Dan valt op dat in de provincies buiten de Randstad het aantal starters het meest toeneemt. In volgorde van de grootte van de toename zien we in Friesland (16%), Zeeland (15%), Drenthe (12%), Overijssel (10%) en Groningen 8%). In Limburg is het aantal starters in mei 2020 gelijk aan het aantal starters in mei 2019. In de andere provincies is het aantal starters in mei 2020 minder dan in mei 2019.

Zowel in april als in mei 2020 zijn er minder stoppers in de provincies Noord-Holland (-11% resp. -13%) en Flevoland (-4% resp. -6%) dan in dezelfde maanden in 2019. In de andere provincies zijn er in mei 2020 t.o.v. mei 2019 meer stoppers. De sterkste toename is met 54% te zien in de provincie Gelderland.

Faillissementen

Faillissementen per landsdeel april en mei 2019 en 2020.png

Faillissementen per landsdeel april en mei 2019 en 2020

Het aantal faillissementen was in mei 2020 op hetzelfde niveau en min of meer gelijk verdeeld over de landsdelen als in mei het jaar daarvoor. In april is het aantal faillissementen veel hoger en is er een uitschieter in landsdeel Noordwest (Noord-Holland, Flevoland en Utrecht).

KVK Bedrijvendynamiek

De data van de KVK Bedrijvendynamiek over de maanden april en mei van 2020 geven een overzicht van de krimp en groei van het aantal ondernemingen in de periode januari tot en met mei van 2019 en 2020. Hierbij is gekeken naar het aantal ondernemingen in Nederland per segment, sector en provincie. Ook geeft de KVK Bedrijvendynamiek inzicht in het aantal faillietverklaringen over dezelfde periode per segment, sector en provincie.

Lees de volledige rapportage KVK Bedrijvendynamiek mei 2020.