Een ogenblik geduld a.u.b.

Bronnen

Conjunctuur

Omzet, investeringen, winst, ondernemersvertrouwen

Bron: Conjunctuurenquête Nederland (COEN)

Ontwikkeling afgelopen 10 kwartalen: ondernemersvertrouwen, omzet, buitenlandse omzet, investeringen, personeelssterkte, winstgevendheid en economisch klimaat. Voor een beschrijving zie begrippenlijst.

Alle bedrijven

Structuur, dynamiek, faillissementen

Bron: Handelsregister Kamer van Koophandel

Selecties:

 • Economisch actieve bedrijven
 • Vestigingen: hoofd- en nevenvestigingen
 • Hoofdvestiging: Hoofdkantoor, hoofdkwartier, hoofdzetel
 • Nevenvestiging: Vestiging (filiaal) van onderneming op een andere plaats dan hoofdvestiging.
 • Vestigingen zijn de kwartaalstanden (ontwikkeling afgelopen 10 kwartalen)
 • Gestarte vestigingen: aantal startende hoofd- en nevenvestigingen per kwartaal (ontwikkeling afgelopen 9 kwartalen)
 • Gestopte vestigingen: aantal opgeheven hoofd- en nevenvestigingen per kwartaal (ontwikkeling afgelopen 9 kwartalen)
 • Faillissementen: aantal uitgesproken faillietverklaringen op hoofd- en nevenvestigingen per kwartaal (ontwikkeling afgelopen 9 kwartalen)
 • Groei vestigingen: gestarte vestigingen -/- gestopte vestigingen per kwartaal (ontwikkeling afgelopen 9 kwartalen)

Banen

Bron: LISA Werkgelegenheidsregister

Zzp

Structuur, dynamiek

Bron: Handelsregister Kamer van Koophandel

De groep zzp bestaat uit onderstaande twee groepen:

 1. De parttime zzp’er: Bij inschrijving van de onderneming is aangegeven dat er 1 persoon parttime werkt (minder dan 15 uur per week)
 2. De fulltime zzp’er: Bij inschrijving van de onderneming is aangegeven dat er 1 persoon full-time werkt (15 uur of meer per week)
  • Er is sprake van een hoofdvestiging
  • Rechtsvorm = eenmanszaak of besloten vennootschap
  • De ondernemingen zijn economisch actief

 

Selecties:

 • Aantal zzp’ers: aantal hoofdvestigingen per kwartaal: standcijfer op 1e dag van het kwartaal
 • Gestarte zzp’ers: aantal startende hoofdvestigingen per kwartaal (ontwikkeling afgelopen 9 kwartalen)
 • Gestopte zzp’ers: aantal opgeheven hoofdvestigingen per kwartaal (ontwikkeling afgelopen 9 kwartalen)
 • Groei zzp’ers: gestarte hoofdvestigingen -/- gestopte hoofdvestigingen per kwartaal (ontwikkeling afgelopen 9 kwartalen)

Arbeidsmarkt

Banen

Bron: LISA Werkgelegenheidsregister

Aandeel beroepsbevolking, Werkloosheidpercentage en Vacatures

Bron: CBS

WW-uitkeringen

Bron: UWV

Bedrijfssectoren

Vestigingen, dynamiek, faillissementen

Structuur en dynamiek (gestarte, gestopte en groei vestigingen) ontwikkeling afgelopen 9 kwartalen

Bron: Handelsregister KVK

Banen

Bron: LISA Werkgelegenheidsregister

Voor een nadere toelichting zie 'Alle bedrijven'.

Top 10 (+/-)

Demografie, economie, omgeving

Demografie

bronnen van de demografische indicatoren

Economie

bronnen van de economische indicatoren

Omgeving

bronnen van de omgevingsindicatoren

Winkelgebieden

Verkooppunten

Bron: Locatus

 • Filialiseringsgraad in percentage;
 • Aantal verkooppunten leegstand;
 • Aantal M² winkelverkoopvloeroppervlakte leegstand;
 • Aantal verkooppunten dagelijks aanbod;
 • Aantal M² winkelverkoopvloeroppervlakte dagelijks aanbod;
 • Aantal verkooppunten niet-dagelijks aanbod;
 • Aantal M² winkelverkoopvloeroppervlakte niet-dagelijks aanbod;
 • Aantal verkooppunten Cultuur;
 • Aantal verkooppunten Horeca;
 • Aantal M² winkelverkoopvloeroppervlakte Horeca
 • Filialiseringsgraad Horeca in percentage
 • Aantal verkooppunten Ontspanning.

Halfjaren: t/m tweede halfjaar 2022

Structuur alle vestigingen en dynamiek (gestarte, gestopte en groei vestigingen)

Bron: Handelsregister KVK (voor een nadere toelichting zie 'Alle vestigingen (structuur en dynamiek)')

Jaren: 2014 t/m 2021

Winkelgebiedtyperingen (bron: Locatus)

overzicht van de winkelgebiedstypen

* Selectie Kernverzorgend centrum groot: >= 120 verkooppunten

** Selectie Speciale winkelgebieden en Grootschalige concentratie: >= 100 verkooppunten of >= 30.000 wvo

Binnenstad: meer dan 400 winkels
In feite gaat het hier om de top-17 winkelgebieden van Nederland, waarvan de binnensteden van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen en Maastricht een onderdeel vormen.

Hoofdwinkelgebied Groot: 200-400 winkels
Een hoofdwinkelcentrum is het grootste winkelgebied in de woonplaats. Het aantal verkooppunten in de detailhandel bedraagt 200 tot 400 winkels. Voorbeelden zijn Bussum - centrum of Delft-centrum.

Hoofdwinkelgebied Klein: 100-200 winkels
Een hoofdwinkelcentrum is het grootste winkelgebied in de woonplaats. Het aantal verkooppunten in de detailhandel bedraagt 100 tot 200 winkels. Voorbeelden zijn Franeker- centrum of Putten-centrum.

Kernverzorgend winkelgebied Groot: 50-100 winkels
Een kernverzorgende centrum groot is het grootste winkelgebied in een woonplaats. Het gaat hier om centra met minder dan 100, maar meer dan 50 winkels in de detailhandel.

Stadsdeelcentrum: meer dan 50 winkels
Een stadsdeelcentrum is altijd een aanvulling op een binnenstad of een hoofdwinkelcentrum. Bovendien is hier het merendeel van het centrum planmatig ontwikkeld. Voorbeelden van stadsdeelcentra zijn Amsterdam- Osdorpplein of Nijmegen-Dukenburg.

Grootschalige concentratie
Concentratie van 5 of meer verkooppunten in de detailhandel met een gemiddeld winkelverkoopvloeroppervlak per winkel van minimaal 500 m2. Het aanbod moet minimaal voor 50% doelgericht zijn. Dit betekent dat minimaal de helft van het winkelverkoop- vloeroppervlak van het betreffende winkelgebied zich richt op de branches "dier en plant", "bruin- en witgoed", "fietsen- en autoaccessoires", "doe- het-zelf" of "wonen".

Speciaal winkelgebied
Winkelgebieden die niet tot een van de voorgaande categorieën behoren, worden aangemerkt als speciaal winkelgebied. Veelal zijn dit winkelgebieden rondom een station of winkelgebieden met een speciaal thema. Designer Outlet Center in Roermond, Stationsplein Breda en Luchthaven Schiphol zijn bijvoorbeeld in deze categorie opgenomen.

Bedrijventerreinen

Structuur, dynamiek, banen

 • Selectiebestand van bedrijventerreinen met minimaal 10 vestigingen én 100 banen.
 • Aantal banen onderverdeeld naar 15 KVK-sectoren per bedrijventerrein 2021 en 2017. Bron: LISA
 • Structuur alle vestigingen en dynamiek (gestarte, gestopte en groei vestigingen) Bron: Handelsregister KVK (voor een nadere toelichting zie 'Alle vestigingen (structuur en dynamiek)'.

KVK, november 2022